Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

 „Hej kolęda, kolęda ….śpiewajmy razem”

Kolędowanie – obrzęd ludowy praktykowany przede wszystkim w kulturach rolniczych   i pasterskich przez Słowian i Rumunów, polegający na tym, że grupy kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa z życzeniami pomyślności w Nowym Roku, za co otrzymywały od gospodarzy dary w postaci jedzenia lub drobnych datków … postaci jedzenia lub drobnych datków pieniężnych. Terminem kolęda określano dawniej zarówno sam obrzęd (chodzenie po kolędzie), jaki i podarunki składane kolędnikom, a także śpiewane przez nich specjalne pieśni życzące. Dawni Słowianie nazwy tej używali również odnośnie do Święta Godowego. Kolędowaniem nazywano również rytuał obchodzenia domów przez grupy przebierańców  z okresie Zapustów i Wielkanocy.

Kolęda – pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia).

Zapraszamy Wszystkich do wspólnego kolędowania.

Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem.
Nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieśni,
Gdzie się spełnił cud.
Gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc!
Narodzony Boży Syn!
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win.
Odkupienie win.
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem.
Nad Dzieciątka snem.

https://www.youtube.com/watch?v=UF0Xwq-YPhM

https://www.youtube.com/watch?v=mpYjJaLoD-Y

https://www.youtube.com/watch?v=ylzuHEOD1Wo

Opiekunki świetlicy