Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2023/2024
Kalendarium szkolne.

– 4 września 2023 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
– 23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna
– do 22.12.2023 r. – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
w wyniku klasyfikacji śródrocznej
– 26 stycznia 2024 r. – zakończenie I semestru
– 12.02 – 25.02.2024 r. – ferie zimowe
– marzec 2024– rekolekcje wielkopostne (3 dni)
– 28 marca-2 kwietnia 2024 r. r. – wiosenna przerwa świąteczna
-14-16 maja 2024 r.- egzamin klas 8
– do 17.05.2024 r. – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
w wyniku klasyfikacji rocznej
– 21.06.2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
– 22.06.-31.08.2024 r. – ferie letnie
Dni ustawowo wolne od pracy:
– 1 listopada 2023 r. (środa) – Wszystkich Świętych
– 11 listopada 2023 r. (sobota) – Święto Niepodległości
– 25 – 26 grudnia 2023 r. – Boże Narodzenie
– 1 stycznia 2024 r (poniedziałek) – Nowy Rok
– 6 stycznia 2024 r. (sobota) – Święto Trzech Króli
– 31 marca-1 kwietnia 2024 r. (niedziela-poniedziałek)– Święta Wielkanocne
– 1 maja 2024 r. (środa) – Święto Pracy
– 3 maja 2024 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
– 30 maja 2024 r (czwartek) – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora  szkoły:
   – do ustalenia do 30.09.2023 r. – po zasięgnięciu opinii Rady  Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
   2,3 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)
   2 stycznia 2024 r. (wtorek)
   2 maja 2024-czwartek
   14-16 maja 2024 r. – egzaminy klas ósmych
   31 maja 2024 r. – piątek

 

Skip to content