Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium szkolne

ROK SZKOLNY 2020/2021

 • 1 września 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 • 23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna 
 • do 8.01.2021 r. – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  w wyniku klasyfikacji śródrocznej
 •  29 stycznia 2021 r. – zakończenie I semestru
 • 15.02. – 28.02.2021 r. – ferie zimowe
 • marzec 2021– rekolekcje wielkopostne  (3 dni)
 • 1-6.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna 
 • Egzamin klas 8 ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: maj 2021
  termin dodatkowy maj i czerwiec 2021

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 • 1 listopada 2020 r.  (niedziela) – Wszystkich Świętych 
 • 11 listopada 2020 r. (środa) – Święto Niepodległości
 •  25 – 26 grudnia 2020 r. – Boże Narodzenie 
 •  1 stycznia 2021 r. (piątek) – Nowy Rok 
 • 6 stycznia 2021 r. (środa)   – Święto Trzech Króli
 • 4-5 kwietnia 2021 r.– Święta Wielkanocne 
 • 1 maja 2021 r. (sobota) –  Święto Pracy 
 •  3 maja 2021 (poniedziałek)  r. – Święto Konstytucji 3 Maja 
 • 3 czerwca 2020 r (czwartek). – Boże Ciało 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

 • 14.10.2020 r. – środa
 • 2.11.2020 r. – poniedziałek
 • 4-5.01.2021 r. – poniedziałek, wtorek
 • 4.06.2021 r. – piątek

W porozumieniu z Radą Rodziców 3 dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych w dalszym ciągu pozostają do ustalenia.