Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARIUM SZKOLNE

  • 1 września 2022 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna
  • do 20.12.2022 r. – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w wyniku klasyfikacji śródrocznej
  • 20 stycznia 2023 r. – zakończenie I semestru
  • 30.01 – 12.02.2023 r. – ferie zimowe
  • marzec/kwiecień 2023– rekolekcje wielkopostne (3 dni)
  • 6-11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna
  • 23.05-25.05.2023r.- egzamin klas 8
  • do 19.05.2023 r. – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w wyniku klasyfikacji rocznej
  • 23.06.2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 24.06-31.08.2023 r. – ferie letnie

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 listopada 2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2022 r. (piątek) – Święto Niepodległości
 • 25 – 26 grudnia 2022 r. – Boże Narodzenie
 • 1 stycznia 2023 r (niedziela) – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2023 r. (piątek) – Święto Trzech Króli
 • 9-10 kwietnia 2023 r. (niedz-poniedziałek)– Święta Wielkanocne
 • 1 maja 2023 r. (poniedziałek) – Święto Pracy
 • 3 maja 2023 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 8 czerwca 2023 r (czwartek). – Boże Ciało


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

  • 14.10.2022-piątek
   31.10.2022 r. – poniedziałek
  • 2.11.2022 r.-środa
  • 2.05.2023.-wtorek
  • 23-25.05.2023 r. – egzaminy klas ósmych
  • 9.06.2023 r. – piątek

Egzamin klas 8

Termin główny: maj 2023 r.