Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

MEN – Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARIUM ROK SZKOLNY 2018/2019 

 • 3 września 2018 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • do 13 grudnia 2018 r. – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji śródrocznej
 • 27 stycznia 2019 r. – zakończenie I semestru
 • 14-27.01.2019 r. – ferie zimowe
 • kwiecień 2019 r. – rekolekcje wielkopostne       (3 dni)
 • 18 – 23.04.2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna

EGZAMINY

Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia2019 r. – (środa) część humanistyczna

11 kwietnia2019 r. – (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia2019 r. – (piątek) język obcy nowożytny
Egzamin klas 8

15 kwietnia 2019 r (poniedziałek) – godz. 9:00 – język polski

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 – matematyka

17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 – język obcy nowożytny

TERMIN DODATKOWY EGZAMINÓW

język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

 

 • do 31 maja 2019 r. – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji rocznej
 • 21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 listopada 2018 r. – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2018 r. Święto Niepodległości – niedziela
 • 25 – 26 grudnia 2018 r. – Boże Narodzenie
 • 1 stycznia 2018 r. – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2019   – Święto Trzech Króli – niedziela
 • 21-22 kwietnia 2019 r. – Święta Wielkanocne
 • 1 maja 2019 r. – Święto Pracy
 • 3 maja 2019 – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 20 czerwca 2019 r. – Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

 • 31.10.2018 r. – środa
 • 2.11.2018 r. – piątek – dzień zaduszny
 • kwiecień 2019 r. – 3 dni rekolekcji wielkopostnych
 • 29.04.2019 r. – poniedziałek
 • 30.04.2019 r. – wtorek
 • 2.05.2019 r.- czwartek