Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Prezentacja szkoły

W związku z reformą oświaty likwidującą gimnazja nasze Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku zostało przekształcone w Szkołę Podstawową  nr 3  im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku z dniem 1 września 2017 r.

 


Publiczne Gimnazjum
w Ciechocinku powstało w roku szkolnym 2004/2005 na bazie istniejącej wcześniej Szkoły Podstawowej nr 3, a potem Zespołu Szkół.

  • zapewniamy wysoki poziom nauczania-należymy do grona szkół, których uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminów, sukcesy w konkursach i zawodach na szczeblu powiatu, województwa i kraju
  • jesteśmy szkołą bezpieczną, w której panuje miła i przyjazna atmosfera
  • mamy dobra kadrę, nasi nauczyciele wciąż się kształcą i podnoszą swoje kwalifikacje
  • wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne bądź rzutniki z ekranami, lekcje odbywają się przy wykorzystaniu komputerów i pomocy multimedialnych
  • mamy duże osiągnięcia w nauczaniu języków obcych-wyniki egzaminów z języków znacznie przekraczają średnie wyniki kraju
  • zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnej hali, uczniowie chętni mają zapewnioną naukę pływania
  • chętnym uczniom zapewniamy obiady w nowocześnie wyposażonej stołówce. Dzieci jedzą je pod opieką nauczycieli
  • nasz program wychowawczy oparty jest na partnerskim traktowaniu ucznia i poszanowaniu jego godności, przy jednoczesnym stawianiu mu wysokich wymagań
  • oferujemy wszystkim uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych
  • posiadamy sklepik uczniowski, Klub Gimnazjalisty, bibliotekę szkolną

CELE I ZADANIA SZKOŁY

–  Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
–  Stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
–  Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia.
– Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

Sukcesy uczniów, pedagogów, rodziców przyczyniły się do zdobycia tytułu „SZKOŁY Z KLASĄ”.

Skip to content