Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Bezpieczna szkoła

W  II Ogólnopolskim Konkursielogo
organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie
i miesięcznik Perspektywy Europejskie

zdobyliśmy tytuł „Bezpieczna szkoła” !

 

„Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”

  • Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
  • Szkoła przyjęła 10 zadań, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodziło po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu. Konkurs trwał od 15 lutego do 15 czerwca.
  • Poniżej prezentujemy zadania wykonane przez uczniów naszego gimnazjum.

Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3   Zadanie 4   Zadanie 5

Zadanie 6   Zadanie 7   Zadanie 8   Zadanie 9   Zadanie 10

cert_bszkola

Skip to content