Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Terminy zebrań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

  • 1 listopada 2020 r.  (niedziela) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2020 r. (środa) – Święto Niepodległości
  •  25 – 26 grudnia 2020 r. – Boże Narodzenie
  •  1 stycznia 2021 r. (piątek) – Nowy Rok
  • 6 stycznia 2021 r. (środa)   – Święto Trzech Króli
  • 4-5 kwietnia 2021 r.– Święta Wielkanocne
  • 1 maja 2021 r. (sobota) –  Święto Pracy
  •  3 maja 2021 (poniedziałek)  r. – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 3 czerwca 2020 r (czwartek). – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

W porozumieniu z Radą Rodziców 3 dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych w dalszym ciągu pozostają do ustalenia.