Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Terminy zebrań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 • 09.2021 r. – przedstawienie regulaminów, WSO, zasady ubezpieczeń, wybór rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców
 • 11/12.2021 r. – analiza nauki i zachowania, sprawy bieżące
 • 12.2021 r. – informacja o zagrożeniach
 • 02.2022 r. – podsumowanie I półrocza 2021/22
 • 04.2022 r. – analiza nauki i zachowania, sprawy bieżące
 • 06.2022 r. – przewidywana klasyfikacja końcoworoczna

 

Kalendarium szkolne 2021/2022

 • 1 września 2021 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • do 14.12.2022 r. – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w wyniku klasyfikacji śródrocznej
 • 14 stycznia 2022 r. – zakończenie I semestru
 • 17 – 30.01.2022 r. – ferie zimowe
 • marzec/kwiecień 2022– rekolekcje wielkopostne (3 dni)
 • 14-19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin klas 8

Termin główny: maj 2022 r.

 • 24 maja 2022 r.(wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 26 maja 2022 r.(czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Termin dodatkowy:

 • 13 czerwca 2022 r.(poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 14 czerwca 2022 r.(wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 15 czerwca 2022 r.(środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane 1 lipca 2022 r.

 • do 18.05.2022 r. – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
 • w wyniku klasyfikacji rocznej
  06.2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 06-31.08.2022 r. – ferie letnie

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 listopada 2021 r. (poniedziałek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2021 r. (czwartek) – Święto Niepodległości
 • 25 – 26 grudnia 2021 r. – Boże Narodzenie
 • 1 stycznia 2022 r. (piątek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2022 r. (środa) – Święto Trzech Króli
 • 17-18 kwietnia 2022 r– Święta Wielkanocne
 • 1 maja 2022 r. (niedziela) – Święto Pracy
 • 3 maja 2022 (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca 2022 r (czwartek). – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

 • 15.10.2021 r. – piątek
 • 2.11.2021 r. – wtorek
 • 12,11.2021 r. – piątek
 • 2.05.2022 r. – poniedziałek
 • 24-26 maja 2022 r. – wtorek-czwartek, 3 dni egzaminów /zamiennie z 3 dniami rekolekcji
 • 17.06.2022 r. – piątek