Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Terminy zebrań, kalendarium

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

12.09.2019 r. – przedstawienie regulaminów, WSO, zasady ubezpieczeń, wybór rad oddziałowych i Rady Rodziców

11.2019 r. – analiza nauki i zachowania, sprawy bieżące

19.12.2019 r. – informacja o zagrożeniach

23.01.2020 r. – podsumowanie I półrocza 2019/2020

26.03./2.04.2020 r. – analiza nauki i zachowania, sprawy bieżące

28.05.2020 r. – przewidywana klasyfikacja końcoworoczna

Kalendarium szkolne

 • 2 września 2019 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • do 20.12.2019 r. – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji śródrocznej
 • 24 stycznia 2020 r. – zakończenie I semestru
 • 27.01.2020 r. – 7.02.2020 r. – ferie zimowe
 • marzec/kwiecień 2020 r. – rekolekcje wielkopostne (3 dni)
 • 9-14.04.2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin klas 8 – ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 • 21 kwietnia 2020 r (poniedziałek) – godz. 9:00 – język polski
 • 22 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 – matematyka
 • 23 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 – język obcy nowożytny
 • do 2 czerwca 2020 r. – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji rocznej

TERMIN DODATKOWY EGZAMINÓW
1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek)
3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa)

– 26 czerwca 2020 r. — zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
– 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

 • 14.10.2019 r. – poniedziałek
 • 31.10.2019 r. – czwartek
 • 2-3.01.2020 r. – czwartek, piątek
 • marzec/ kwiecień 2020 r. – 3 dni rekolekcji wielkopostnych
 • 12.06.2020 r. – piątek

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 listopada 2019 r. (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2019 r. (poniedziałek) – Święto Niepodległości
 • 25 – 26 grudnia 2019 r. – Boże Narodzenie
 • 1 stycznia 2020 r. (środa) – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli
 • 12-13 kwietnia 2020 r.– Święta Wielkanocne
 • 1 maja 2020 r. (piątek) – Święto Pracy
 • 3 maja 2020 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 11 czerwca 2020 r. – Boże Ciało