Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Terminy zebrań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 • Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024
  -14.09.2023 r. (czwartek)
  – listopad/grudzień 2023 r.
  – 22.12.2024*
  – 12.01.2024*
  -08.02.2024 r
  – 17.04.2024 r.
  -17.05.2024 r.*
  – 28.05.2024 r.
  14.09.2023 r. – przedstawienie regulaminów, WSO, zasady ubezpieczeń, wybór rad
  oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców
  11/12.2023 r. – analiza nauki i zachowania, sprawy bieżące
  22.12.2023 r. – informacja o zagrożeniach*
  12.01.2024 r.-przewidywana klasyfikacja śródroczna*
  08.02.2024 r. – podsumowanie I półrocza 2023/24
  17.04.2024 r. – analiza nauki i zachowania, sprawy bieżące
  17.05.2024- informacja o zagrożeniach*
  28.05.2024 r. – przewidywana klasyfikacja końcoworoczna (wtorek)Spotkania zaznaczone *  to termin przekazania rodzicom informacji przez dziennik Librus

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora  szkoły:
   – do ustalenia do 30.09.2023 r. – po zasięgnięciu opinii Rady  Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
   2,3 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)
   2 stycznia 2024 r. (wtorek)
   2 maja 2024-czwartek
   14-16 maja 2024 r. – egzaminy klas ósmych
   31 maja 2024 r. – piątek