Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2020-2021 w Radzie Samorządu Uczniowskiego będą pracować:

 – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  – Julia Siuber

 – Zastępca Przewodniczącej  Samorządu Uczniowskiego – Oliwia Koprowska

– Sekretarz Samorządu Uczniowskiego –  Przemysław Buze 

– Skarbnik Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Linek

oraz Oliwia Kowalczyk i Jakub Słomkowski