Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU  –  Aleksander Wonorski
Zastępca – Kacper Śledź   
Sekretarzem SU – Karolina Lewandowska

Kierownicy sekcji:

–  technicznej – Zuzanna Jarkowska

– sportowej – Patrycja Bibro

– organizacji imprez – Zofia Pietrzykowska

– dekoracyjnej – Nina Łoś