Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2019-2020 w Radzie Samorządu Uczniowskiego będą pracować:

Oliwia Trojanowska – Przewodnicząc Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Bibro – Zastępca Przewodnicząc Samorządu Uczniowskiego

Maria Hoczyk – Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Wiktoria Adamczyk – Skarbnik Samorządu Uczniowskiego