Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Podręczniki

Uczniowie naszej szkoły otrzymają wszystkie podręczniki na początku roku szkolnego, wyjątek stanowi podręcznik do religii – uczniowie muszą go kupić.

wykaz podreczników 2020/2021

Zasady korzystania z bezpłatnych podręczników – szkoła podstawowa