Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Nowy Samorząd Uczniowski wybrany!

3 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego. Każdy oddał jeden głos na wybranego kandydata, a karty wrzucane były do urny wyborczej. Komisja wyborcza po zliczeniu wszystkich ważnych głosów ogłosiła wyniki:

W roku szkolnym 2019-2020 w Radzie Samorządu Uczniowskiego będą pracować:

Oliwia Trojanowska – Przewodnicząc Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Bibro – Zastępca Przewodnicząc Samorządu Uczniowskiego

Maria Hoczyk – Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Wiktoria Adamczyk – Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

Już wkrótce pierwsze zebranie SU, podczas którego zostanie opracowany plan głównych działań SU. Zapraszamy do współpracy chętnych uczniów z ciekawymi pomysłami.

Uczniowie SU