Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Współpraca klasy 6b z klasą 6c z Włocławka

Od tego roku szkolnego nasza klasa  6b bierze udział w projekcie opartym na współpracy szkól im. Polskich Olimpijczyków. My zaprzyjaźniliśmy się z klasą 6c ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku. Utrzymujemy z nimi ciągły kontakt. Przed świętami Bożego Narodzenia wysłaliśmy im kartkę wykonaną samodzielnie z życzeniami. Od klasy 6b również otrzymaliśmy życzenia i listy.