Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Dzień Ziemi w naszej szkole

Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne. Powstało ponad 50 lat temu, aby uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska i świadomość pogłębiającego się kryzysu. Święto naszej planety jest obchodzone 22 kwietnia. Wydarzenie znane jest również pod nazwą Światowy Dzień Ziemi lub Dzień Ziemi. Ta data ma przypominać wszystkim o tym, jak ważne jest promowanie postaw proekologicznych i ochrona środowiska.

Z okazji Dnia Ziemi przybliżyliśmy uczniom kilka ciekawostek dotyczących naszej planety. Oto kilka z nich:

 • Zdecydowanie najwięcej, bo ponad 70% całej powierzchni Ziemi, zajmuje woda. Pozostały obszar to wyspy i kontynenty.
 • Doba na Ziemi trwa krócej niż 24 godziny. Dokładny czas wynosi 23 godziny 56 minut i 4 sekundy, ale dla ułatwienia czas ten jest zaokrąglany.
 • Według naukowców Ziemia istnieje od 4,6 miliarda lat.
 • Obecnie na Ziemi mieszka około 7,6 miliarda osób.
 • Najwyższym punktem znajdującym się na Ziemi jest Mount Everest.
 • Najniższym punktem na Ziemi jest Rów Mariański.

Obecnie jesteśmy świadkami kryzysu klimatycznego, który stanowi ogromny problem dla całego świata. Konsekwencje tego są odczuwalne już dziś, a zdaniem specjalistów sytuacja ta na przestrzeni lat ulegnie znacznemu pogorszeniu. Do najpoważniejszych skutków globalnego ocieplenia należą m.in.:

 • coraz częściej występujące susze oraz powodzie,
 • ciągły wzrost poziomu wód w morzach i oceanach,
 • coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak długotrwałe upały, gwałtowne opady deszczu,
 • topnienie lodowców,
 • zwiększona częstotliwość i zasięg pożarów w lasach,
 • coraz dłuższy okres wegetacyjny flory.

Uczniowie naszej szkoły wykonywali plakaty proekologiczne, pisali listy do Ziemi, sprzątali. Odbyło się szereg pogadanek i dyskusji na lekcjach. Uczniowie podawali rozwiązania, które pomogą uratować naszą planetę. Na lekcjach przyrody, biologii, fizyki i lekcjach wychowawczych słuchali wykładów dotyczących ochrony środowiska.

                                                                                                          Małgorzata Bujalska,   Małgorzata Cichocka