Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Przygotowanie do egzaminu-aplikacja

Drogi Ósmoklasisto,
Zachęcam Cię do skorzystania z bezpłatnej aplikacji Smart Tutor  pomagającej w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z Matematyki.

W aplikacji  znajdziecie arkusze CKE z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami w formie filmików video. Materiały zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki  z pozytywna opinią metodyka.
Aplikacja Smart Tutor jest dostępna bezpłatnie, bez ukrytych opłat i reklam. Aplikacja powstała w ramach projektu „e – Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.3.
https://smarttutor.pl/

 Link do instalacji aplikacji:

🔷 Wersja desktopowa – https://app.smarttutor.pl/
W WERSJI DEMO PROSZĘ SIĘ REJESTROWAĆ TYLKO JAKO UCZEŃ.
Skip to content