Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Pasowanie pierwszoklasistów

23 października 2019 r. od samego rana panowała w szkole świąteczna atmosfera.

Uczniowie klas pierwszych ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja auli, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pan Dyrektor Maciej Wzięch gorąco powitał zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, a szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych.

Dzieci w odświętnych strojach, w kolorowych biretach na głowach błysnęli talentem. Zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz znajomość zasad panujących w szkole.
Po zakończonej części artystycznej  w  niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu rozbrzmiały dźwięki hymnu szkoły, który z wielkim zapałem odśpiewali dumni pierwszoklasiści.

Następnie Pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania mówił słowa „Pasuję Cię na ucznia” – dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

Następnie prowadzący uroczystość uczniowie klas trzecich życzyli pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniali o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście, którzy życzyli dzieciom radości z odkrywania tajników wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności oraz tego, aby szkoła była dla nich miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

Po otrzymaniu dyplomów, „rożków obfitości” oraz upominków od zaproszonych gości,  świeżo upieczeni uczniowie wraz z Panem Dyrektorem, Burmistrzem miasta Panem Leszkiem Dzierżewiczem  i wychowawczyniami – Paniami: Karoliną Gajdzińską, Natalią Kaczmarek- Marjańską i Justyną Salwą udali się pod tablicę Patrona Szkoły – Polskich Olimpijczyków, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Przybyli w licznym gronie rodzice, zorganizowali swoim dzieciom „słodkie” przyjęcie.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

N. Marjańska