Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Światowy Dzień Praw Dziecka

„Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.”  Janusz Korczak

20 listopada był wyjątkowym dniem w naszej szkole. W tym roku przypadła 30 rocznica uchwalenia, z inicjatywy Polski, Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.  Nasi uczniowie ubrali się tego dnia na niebiesko. Podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych omawiane były prawa dzieci oraz ich respektowanie przez dorosłych. Natomiast uczniowie z klas III nagrali pod kierunkiem p. Pauliny Czyżniewskiej i p. Marty Turkiewicz, film #dlakazdegodziecka, który możemy obejrzeć na profilu szkoły.

Wychowawczynie klas I-III