Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Wznowienie konkursów przedmiotowych

Informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej, pomimo przedłużenia do 29 listopada  br. zawieszenia zajęć stacjonarnych, dopuszcza możliwość przeprowadzenia olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Wobec powyższego Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podjął decyzję o wznowieniu realizacji konkursów przedmiotowych na etapie szkolnym od 9 listopada 2020 r.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9831

zal_00009831_01_01