Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Zdalne nauczanie w SP3

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku  w okresie zdalnego nauczania od 9 listopada 2020 r.

  • we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku prowadzone jest nauczanie na odległość w formie zdalnej przy użyciu platformy Office 365 – Teams zgodnie z dotychczasowym planem lekcyjnym.
  • czas trwania lekcji w klasach IV-VIII wynosi 45 minut, za wyjątkiem wf, techniki, muzyki, plastyki, religii, które trwają 30 minut – ostatnie 5-10 minut lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów celem odpowiedzi na pytania, udzielenia wyjaśnień.
  • w klasach I-III czas trwania lekcji wynosi 30 minut. Codziennie jedna z lekcji edukacji wczesnoszkolnej jest przeniesiona na godzinę popołudniową celem przypomnienia treści
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, logopedyczne są prowadzone w formie zdalnej przy użyciu platformy Office 365 – Teams
  • zajęcia i konsultacje z psychologiem i  pedagogiem są prowadzone  w formie dyżurów stacjonarnych w szkole od środy do piątku w godzinach 9-14,  w formie zdalnej za pomocą MTeams lub konsultacji telefonicznych (54 283 4471)
  • stacjonarne dyżury biblioteki prowadzone są we wtorki i czwartki w godzinach 8.30-14.30 oraz zdalnie przez MTeams (zespół nauczyciele) lub telefonicznie (54 283 4471)

Dyrektor Maciej Wzięch