Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Dla Świetliczaków i nie tylko …..

Czy znam Polskie Symbole Narodowe ?

Polskie symbole narodowe chronione są przez konstytucję. Warunki, na jakich polskie godło oraz flaga mogą być używane określa stosowna ustawa.

Symbolami narodowymi są:

  • flaga,
  • godło,
  • hymn.

Flaga

Polska flaga składa się z dwóch pasów, które mają taką samą szerokość. Główny pas jest koloru białego, a dolny czerwonego. Kolory te nawiązują do godła państwa polskiego. Kolor biały odwołuje się do Orła Białego, a czerwony ma związek z tłem tarczy.
Godło

Polskie godło składa się z białego orła ze złotą koroną umieszczonego na tle o czerwonym kolorze. Głowa orła zwrócona jest w prawą stronę. Symbol orła jest związany z Gnieznem, czyli stolicą.

Hymn

Twórcą polskiego hymnu jest Józef Wybicki. Był on przyjacielem generała Dąbrowskiego. Dnia 16 lipca 1797 we Włoszech, w miejscowości Reggio, gdzie miała miejsce parada wojskowa, po raz pierwszy zaśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Początkowo, pieśń ta była nazywana Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Dopiero w 1927 roku „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnym hymnem polski. Zyskał wtedy obecny tytuł.

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo

Nauczycielki świetlicy