Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki

Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie klas pierwszych naszej szkoły odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechocinku.
Pani bibliotekarka pokazała dzieciom, gdzie mogą wypożyczać książki oraz wytłumaczyła, co to jest „czytelnia”. Wszyscy z zaciekawieniem „przeglądali” regały pełne kolorowych książek, a także filmów i gier.
Po powrocie do szkoły pierwszaki wykonały piękne zakładki.
Na zakończenie dnia Pan Dyrektor Maciej Wzięch i Pani Magdalena Gapińska przeczytali dzieciom krótkie opowiadanie.

„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera” Monteskiusz 😊

Marta Turkiewicz, Paulina Czyżniewska

Skip to content