Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Rekrutacja 2020/2021

1) ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY
Powołując się na art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz ZARZĄDZENIE NR 8/20 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do klas I na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci i młodzieży z obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku został ustalony od dnia
2 marca 2020 r. do dnia 16 marca 2020 r.

Uprzejmie prosimy rodziców / opiekunów uczniów o zgłaszanie uczniów przyszłorocznych klas I w sekretariacie naszej szkoły w powyższym terminie.
Do pobrania:
– zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej (pobierz)
– UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (pobierz)


2) ZGŁOSZENIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

Powołując się na art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) ZARZĄDZENIE NR 8/20 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do klas I na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci i młodzieży spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku został ustalony od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 16 marca 2020 r.
Zapraszamy do składania wniosków:
Do pobrania:
– wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej (pobierz)
– uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół z dnia 15 marca 2017 roku (pobierz)

Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek (pobierz)

 

Do dnia 20 marca 2020 r. podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

W dniach 23-27 marca prosimy o potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (pobierz) (oświadczenie osobiście złożone w sekretariacie szkoły)

Do dnia 30 marca podamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych