Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Rekrutacja 2024/2025

1) ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY

Powołując  się  na  art. 133 ust. 1 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe

( Dz. U. z 203 r. poz. 900 t,j, z późn. zm) oraz ZARZĄDZENIE NR 13/24 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania  zgłoszeń

do klas I   na  rok  szkolny  2024/2025 dla  dzieci i młodzieży z obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  w  Ciechocinku został ustalony    od dnia 4 marca 2024 r.  do dnia 18 marca 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodziców / opiekunów uczniów o zgłaszanie uczniów przyszłorocznych klas I w sekretariacie naszej szkoły w powyższym terminie.

Do pobrania:
– zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej –  pobierz

– UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  – pobierz


2) ZGŁOSZENIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

Powołując  się  na  art. 133 ust. 1 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe

( Dz. U. z 203 r. poz. 900 t,j, z późn. zm) oraz ZARZĄDZENIE NR 13/24 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania  zgłoszeń do klas I na  rok  szkolny  2024/2025 dla dzieci i młodzieży spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  w  Ciechocinku został ustalony  od dnia 4 marca 2024 r.  do  dnia 18 marca 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodziców / opiekunów uczniów o zgłaszanie uczniów przyszłorocznych klas I w sekretariacie naszej szkoły w powyższym terminie.

Do pobrania:
– wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej – pobierz

– uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych  poza obwodem tych szkół z dnia 15 marca 2017 roku – pobierz

 


Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek pobierz

  • Do dnia 27 marca 2024 r. podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • W dniach 28 marca-4 kwietnia 2024 r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –  pobierz (oświadczenie osobiście złożone w sekretariacie szkoły)
  • W dniu 8 kwietnia  2024 r. podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Skip to content