Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Rekrutacja 2023/2024

1. ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY

Powołując  się  na  art. 133 ust. 1 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe

( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz ZARZĄDZENIE NR 16/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania  zgłoszeń

do klas I   na  rok  szkolny  2023/2024 dla  dzieci i młodzieży z obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  w  Ciechocinku został ustalony   od dnia 1 marca 2023 r.  do dnia 15 marca 2023 r.

Uprzejmie prosimy rodziców / opiekunów uczniów o zgłaszanie uczniów przyszłorocznych klas I w sekretariacie naszej szkoły w powyższym terminie.

Do pobrania:
– zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej pobierz

– UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego pobierz

2.  ZGŁOSZENIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

Powołując  się  na  art. 133 ust. 1 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz ZARZĄDZENIE NR 16/23 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania  zgłoszeń  do klas I na  rok  szkolny  2023/2024 dla dzieci i młodzieży spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  w  Ciechocinku został ustalony  od dnia 1 marca 2023 r.  do  dnia 15 marca 2023 r.

Uprzejmie prosimy rodziców / opiekunów uczniów o zgłaszanie uczniów przyszłorocznych klas I w sekretariacie naszej szkoły w powyższym terminie.

Do pobrania:

– wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej pobierz

– uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych  poza obwodem tych szkół z dnia 15 marca 2017 roku pobierz

 

Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek pobierz

  • Do dnia 23 marca 2023 r. podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • W dniach 24-31 marca 2023 r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia pobierz (oświadczenie osobiście złożone w sekretariacie szkoły)
  • W dniu 3 kwietnia  2023 r. podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.