Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

1. ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY

Powołując  się  na  art. 133 ust. 1 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe

( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz ZARZĄDZENIE NR 15/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania  zgłoszeń

do klas I   na  rok  szkolny  2022/2023 dla  dzieci i młodzieży z obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  w  Ciechocinku został ustalony   

od dnia 1 marca 2022 r.  do dnia 15 marca 2022 r.

Uprzejmie prosimy rodziców / opiekunów uczniów o zgłaszanie uczniów przyszłorocznych klas I w sekretariacie naszej szkoły w powyższym terminie.

Do pobrania:
– zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej pobierz


2) ZGŁOSZENIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

Powołując  się  na  art. 133 ust. 1 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz ZARZĄDZENIE NR 15/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania  zgłoszeń  do klas I na  rok  szkolny  2022/2023 dla dzieci i młodzieży spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  w  Ciechocinku został ustalony

od dnia 1 marca 2022 r.  do  dnia 15 marca 2022 r.

Uprzejmie prosimy rodziców / opiekunów uczniów o zgłaszanie uczniów przyszłorocznych klas I w sekretariacie naszej szkoły w powyższym terminie.

Do pobrania:
– wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej pobierz


Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek pobierz

  • Do dnia 23 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  • W dniach 24-31 marca 2022 r.  potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia pobierz  (oświadczenie osobiście złożone w sekretariacie szkoły)

  • W dniu 1 kwietnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dokumenty powiązane z procesem rekrutacji

  • UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (pobierz)
  • UCHWAŁA NR XXXII/173/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (pobierz)