Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Rekrutacja 2019/2020

 

1)  ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY

Powołując  się  na  art. 133 ust. 1 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz ZARZĄDZENIE NR 11/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania  zgłoszeń  do klas I, IV i VII  na  rok  szkolny  2019/2020 dla  dzieci i młodzieży z obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  w  Ciechocinku został ustalony   od dnia 1 marca 2019 r.  do dnia 15 marca 2019 r.

Uprzejmie prosimy rodziców / opiekunów uczniów o zgłaszanie uczniów przyszłorocznych klas I, IV i VII w sekretariacie naszej szkoły w powyższym terminie.

Do pobrania:
– zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej
(pobierz)

– zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy czwartej/siódmej (pobierz)

UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (pobierz)


2) ZGŁOSZENIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

Powołując  się  na  art. 133 ust. 1 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz ZARZĄDZENIE NR 11/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek informujemy, że termin przyjmowania  zgłoszeń  do klas I, IV i VII  na  rok  szkolny  2019/2020 dla dzieci i młodzieży spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków  w  Ciechocinku został ustalony od dnia 1 marca 2019 r.  do  dnia 15 marca 2019 r.

Zapraszamy do składania wniosków:

Do pobrania:
– wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej ( pobierz )

wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy czwartej/siódmej ( pobierz )

uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych  poza obwodem tych szkół z dnia 15 marca 2017 roku (pobierz)


Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek (
pobierz)

  • Do dnia 21 marca 2019 r. podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  • W dniach 22-28 marca potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (pobierz) (oświadczenie osobiście złożone w sekretariacie szkoły)