Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Adopcja na odległość

W 2005 roku w Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku ideę pomocy dzieciom i młodzieży z Madagaskaru zaszczepili ówcześni opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – nauczyciele: Kamilla Bolewicka i Daniel Świątkowski.  Akcję kontynuowały:  s. Aldona Puk i Agnieszka Racka. Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie zaangażowała się w akcję, której celem była pomoc w umożliwieniu edukacji chłopca z wioski Maminiaina Fehivda Cidonie, a bezpośrednią „łączniczka” między nami stała się siostra Krystyna Soszyńska. Na początku projektu uczniowie wpłacali, co miesiąc symboliczną złotówkę na naukę wybranego przez misjonarzy dziecka, jednak od 2009 roku nastąpiła zmiana. Adopcja imienna została zastąpiona adopcją grupową wszystkich dzieci objętych pomocą wychowawczą przez placówkę misyjną w Manazary.  Adopcja grupowa umożliwia bardziej efektywne wspieranie znacznie większej liczby potrzebujących. Raz lub dwa razy do roku otrzymujemy sprawozdanie z realizacji programu w danej placówce, zbiorowe zdjęcia wspieranych uczniów i ciepłe słowa podziękowania.

Z zebranych pieniędzy Salezjanie opłacają koszty nauki w szkole oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne. Staramy się angażować dzieci i młodzież do udziału w akcji, gdyż pragniemy kontynuować to szlachetne przedsięwzięcie, aby uwrażliwić naszych wychowanków na krzywdę i niesprawiedliwość, aby wyrabiali w sobie potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Obecnie za program Adopcji na Odległość odpowiedzialna jest misjonarka salezjanka, siostra Alice Lucia. Pomocą objęte są najuboższe dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, średniej i młodzież uczestnicząca w kursach krawiectwa, robótek ręcznych itp. Ponadto, w razie konieczności, wpłacane środki będą wykorzystane na dożywianie, odzież i zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z codziennym życiem uczniów i ich rodzin oraz na doraźną pomoc po klęskach żywiołowych (np. po cyklonach regularnie nawiedzających wyspę).  Program Adopcji na odległość kontynuuje Szkolne Koło Caritas, które cyklicznie prowadzi zbiórkę na potrzeby misji na Madagaskarze.

W roku 2021 wspólnie udało nam się zbierać 1382 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy z otwartym sercem wspierają dzieło misyjne prowadzone w naszej szkole.

Opiekunowie s. Katarzyna Bąkowska i s. Renata Ostrowska

 

Spotkanie z misjonarką w naszej szkole

Informacje z misji Manazary (Madagaskar)