Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Adopcja na odległość

W 2005 roku w Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku ideę pomocy dzieciom i młodzieży z Madagaskaru zaszczepili ówcześni opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – nauczyciele: Kamilla Bolewicka i Daniel Świątkowski. Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie zaangażowała się w akcję, której celem była pomoc w umożliwieniu edukacji chłopca z wioski Maminiaina Fehivda Cidonie, a bezpośrednią „łączniczka” między nami stała się siostra Krystyna Soszyńska.

Uczniowie od początku akcji wpłacają co miesiąc symboliczną złotówkę na  naukę dziecka. Z zebranych pieniędzy Salezjanie opłacają koszty nauki w szkole oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne. Staramy się angażować młodzież do udziału w akcji, gdyż pragniemy kontynuować to szlachetne przedsięwzięcie, aby uwrażliwić naszych wychowanków na krzywdę i niesprawiedliwość, aby wyrabiali w sobie potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Przez 5 lat prowadzenia akcji zebraliśmy kwotę 4020 zł. Dzięki naszej pomocy  do szkoły mogą chodzić dzieci z Manazary – najpierw był to Fahidva, potem Emma Natacha, obecnie adopcja imienna została zastąpiona adopcją grupową wszystkich dzieci objętych pomocą wychowawczą przez placówkę misyjną w Manazary. Zmiana nastąpiła z początkiem 2009 roku. Adopcja grupowa umożliwia bardziej efektywne wspieranie znacznie większej liczby potrzebujących. Raz lub dwa razy do roku otrzymujemy sprawozdanie z realizacji programu w danej placówce, zbiorowe zdjęcia wspieranych uczniów i ciepłe słowa podziękowania.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w tak piękne dzieło wychowania i kształtowania chrześcijańskich postaw młodych ludzi z Czarnego Lądu wszystkim uczniów, ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. Zapraszamy wszystkich, którzy pragnęliby dołączyć do grona „rodziców adopcyjnych” dzieci z Madagaskaru.

Koordynatorzy akcji „Adopcja na odległość”
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku
s. Aldona Puk i Agnieszka Racka

Spotkanie z misjonarką