Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Chemiczna Bombka Bożonarodzeniowa

Regulamin Konkursu na Chemiczną Bombkę Bożonarodzeniową

Tematyka Konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy- bombki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy związane z chemią.

Uczestnicy:
Uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku.

Kryteria oceny:

– Oryginalność pomysłu- 10pkt.

– Dobór i wykorzystanie różnych materiałów – 10 pkt.

– Motywy chemiczne – 10pkt.

– Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji- 10pkt.

– Wkład pracy – 10pkt.

– Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) – 10pkt.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– Pracę mogą być wykonane z dowolnego tworzywa dowolną techniką.

– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię, nazwisko autora i klasę.

– Każda praca może być wykonana tylko przed 1 ucznia.

– Jeden uczeń może dostarczyć tylko 1 bombkę.

– Prace należy dostarczyć do 12 grudnia 2019r. do pani Martyny Jastrzębskiej

– Na zwycięzców trzech pierwszych miejsc czekają nagrody.

Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy, a następnie sprzedaż na kiermaszu świątecznym.