Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Dni wolne-informacja

Informuję, że w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniach 11.03.2021 r. i 30.04.2021 r. oraz Rady Rodziców w dniu 22.04.2021, dni 4-7 maja 2021 roku będą dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor Szkoły – mgr Maciej Wzięch