Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Drodzy uczniowie klas 1-3

Dziś obchodzimy dzień STRAŻAKA. W ramach zajęć świetlicowych przybliżymy sobie ten zawód.
Strażak to osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. Strażacy działają w ramach zawodowych jednostek lub wolontariatu. Są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem, częściowego lub całkowitego eliminowania skutków drogowych, katastrof budowlanych, klęsk żywiołowych, niektórych skutków terroryzmu oraz niesienia pomocy poszkodowanym i zagrożonym.
Zagadka dla Was na dziś. Czy na poniższym obrazku potraficie nazwać wyposażenie STRAŻAKA?
Martyna Jastrzębska