Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Drodzy uczniowie klas 1-3

W ramach dzisiejszych zajęć świetlicowych zapraszam do rozwiązania wiosennej krzyżówki.

Martyna Jastrzębska