Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

14 marca – Dzień Matematyki i Liczby Pi

14 marca 2021 roku  po raz pierwszy obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Matematyki proklamowany Rezolucją 40. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO.  Tego dnia w niektórych krajach obchodzony jest też  Dzień Liczby Pi.  

Z tej okazji zapraszamy Was do zabawy z Matematyką poprzez wzięcie udziału w konkursach:

  1.  Fotograficzny konkurs „Matematyka jest wszędzie” – zrób zdjęcie i nadaj mu tytuł
  2.  Matematyczny mem –  wykonaj dowolną techniką mem dotyczący matematyki lub liczby Pi
  3.  Matematyczny komiks  – narysuj komiks (min 3 kadry) związany z matematyką lub liczbą Pi, nadaj mu tytuł
  4.  „Cyfrowy obraz matematyczny”  – wykonaj obraz w pliku tekstowym za pomocą cyfr, znaków działań, nawiasów    i  innych symboli matematycznych, nadaj mu tytuł
  5.  Matematyczna grafika na koszulkę – zaprojektuj grafikę na koszulkę związaną z matematyką lub liczbą Pi, wykonaj ją ( za pomocą specjalnych farb, flamastrów, kredek,…), załóż wykonaną koszulkę i zrób zdjęcie.
  6.  Matematyczny quiz – klasy będą poinformowane o terminie i godzinie na Teams

Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
A.  musi być wykonana samodzielnie;
B.  wcześniej niepublikowana w wersji drukowanej, nie zamieszczona w Internecie, nie zgłoszona w innych konkursach;
C.  musi być podpisana: imię i nazwisko oraz klasa autora.

Pracę konkursową  należy przesyłać do 10 marca na adres:  m4tematyka@gmail.com dopisując w  tytule wiadomości mailowej nazwę konkursu.
                                                                      Zapraszamy do zabawy 🙂

Nauczyciele matematyki