Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Egzamin ósmoklasisty 2020

WYTYCZNE-DOTYCZĄCE-EGZAMINU-KLAS-8 2020

harmonogram_egzaminow_2020_3

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym
  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00
W terminie dodatkowym
  1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
  2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00
  3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min.)
arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.Komunikatu CKE
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135