Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku:

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o harmonogramie, dostosowaniach, sposobie organizacji egzaminów gimnazjalnych