Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Funkcjonowanie szkoły po feriach

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

W związku z decyzją MEiN od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Lekcje i zajęcia pozalekcyjne będą organizowane w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, podobnie jak od września 2020 r.
W przestrzeniach wspólnych szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez uczniów, zachowanie dystansu społecznego oraz higiena rąk.
W klasach IV-VIII wszystkie zajęcia w dalszym ciągu będą prowadzone w trybie zdalnym.
Wszystkie lekcje i zajęcia będą się odbywać zgodnie planem, który obowiązywał przed przejściem na nauczanie zdalne.
Dla uczniów klas I-III od poniedziałku wznawiają również funkcjonowanie świetlica i stołówka szkolna.
Jednocześnie informuję, że w piątek 15 stycznia jednostka OSP w Ciechocinku przeprowadzi w całej szkole profesjonalną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń.

Z poważaniem
dyrektor Szkoły mgr Maciej Wzięch