Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 w dniu 1.09.2020 r.

Informujemy, że z powodu pandemii COVID-19 w bieżącym roku szkolnym nie przewidujemy inauguracji roku szkolnego w formie uroczystej akademii.

Uczniowie poszczególnych klas (bez jakichkolwiek objawów chorobowych) przychodzą do szkoły w dniu 1 września na wyznaczone godziny i kierują się do wyznaczonych klas.
Uczniowie klas I-III wchodzą do budynku  przez łącznik od strony boiska asfaltowego, przy czym zaleca się, że w przypadku dzieci odprowadzanych do szkoły, na 1 dziecko/dzieci z rodziny przypada 1 opiekun. Opiekun powinien jednocześnie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem tj. m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja dłoni, stosować dystans społeczny i być bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do budynku wejściem głównym i kierują się do przynależnych klas.

KLASY I-III – wejście od strony boiska
godz. 9.30     III a – s.16    III b – s.12    III c – s.10
godz. 10.00    II a – s. 9  II b – s. 15
godz. 10.30    I a, I b – aula szkolna (spotkanie z dyrekcją, wychowawcami, zapoznanie ze szkołą)

KLASY IV-VIII – wejście główne
godz. 9.00     IV a – s. 7    IV b – s. 5
godz. 9.30    V a – s. 22    VIII a – s. 23
godz. 10.00    VI a – s. 21    VI b – s. 20
godz. 10.30    VII a – s. 8    VII b – s. 25

Przewidujemy, że na początku nauczania, zgodnie z zaleceniami, oddziały szkolne będą realizować nauczanie w w/w salach lekcyjnych – za wyjątkiem informatyki (s. 14),  grup językowych (s. 24), zajęć wf (hala sportowa).