Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Informacja

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zebrań z rodzicami, kalendarium szkolnym, godzinami dostępności nauczycieli oraz  dniami wolnymi od zajęć:  tutaj     lub w zakładce STREFA rodzica (  —  terminy zebrań )

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone decyzją dyrektora szkoły:

14.10.2022-piątek

31.10.2022 r. – poniedziałek

2.11.2022 r.-środa

2.05.2023.-wtorek

23-25.05.2023 r. – egzaminy klas ósmych

9.06.2023 r. – piątek