Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Informacja dla rodziców dotycząca zajęć opiekuńczych w SP3

W związku z brakiem deklaracji dotyczącej prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z  Państwa dziećmi informuję, że obecnie takie zajęcia w naszej szkole nie są prowadzone.
Jednakże szkoła jest przygotowana do prowadzenia tego typu zajęć z uczniami klas I-III.
Ze względów organizacyjnych, w przypadku gdyby Państwo chcieli zapisać swoje dzieci na zajęcia, uprzejmie proszę o informację telefoniczną (602 480 747) z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
Jednocześnie informuję, że nie będzie czynna stołówka szkolna, a zajęcia edukacyjne będą prowadzone nadal w sposób zdalny.

Dyrektor Szkoły
Maciej Wzięch