Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Informacja nt. rozpoczęcia roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2021/22 odbędzie się w środę, 1 września.

 • W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych klasy IV-VIII zbierają się przed szkołą 10 minut przed wyznaczoną godziną, po czym wraz z nauczycielem-wychowawcą udają się bezpośrednio do klas.
  W razie niepogody zbiórka uczniów odbywa się przed wyznaczoną klasopracownią.
  Na godzinę 9.00 przychodzą 4a (klasa 24) , 4b (klasa 23) , 5a (klasa 7), 5b (klasa 5) i 6a (klasa 22).
  Na godzinę 9.30 przychodzą 7a (klasa 21), 7b (klasa 20), 8a  (klasa 8), 8b (klasa 25).
  Obowiązuje strój galowy oraz przestrzeganie zasad epidemiologicznych, tj. utrzymywanie w przestrzeniach wspólnych odległości 1,5m i używanie maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk, pomiar temperatury przy wejściu do szkoły. Osoby z podejrzeniem jakiejkolwiek infekcji proszone są o nieprzychodzenie do szkoły.
 • Uczniowie klas I-III przychodzą na  godz. 10.00, udają się do auli (wejście przez łącznik od strony boiska asfaltowego), gdzie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Ze względu na pojemność auli prosimy rodziców o umożliwienie uczniom samodzielnego udziału w akademii – ewentualnie udział maksymalnie 1 z rodziców uczniów klas pierwszych. Po krótkiej części artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się do swoich klas.
  Obowiązują te same zasady epidemiologiczne jak wśród uczniów starszych.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły – mgr Maciej Wzięch