Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Kolejna propozycja z cyklu Podróże z literatur

Dzisiaj chciałam zaprosić Was do Śmiełowa, który leży w okolicach Poznania. Sam Śmiełów to maleńka, ale niezwykle urokliwa miejscowość. Znajduje się tutaj Muzeum Adama Mickiewicza. Sam Mickiewicz gościł w tym pięknym majątku tylko raz, ale pozostało po nim wiele pamiątek. W niedalekiej odległości od Śmiełowa w Brzóstkowie. na wzgórzu znajduje się piękny kościół, który góruje nad miejscowością.

W połowie sierpnia do Śmiełowa przybył Adam Mickiewicz z zamiarem przeprawienia się stąd do ogarniętego powstaniem Królestwa. Jako emisariusz mógł wieźć pisma dla Rządu Narodowego. Przybywając do Śmiełowa z fikcyjnym paszportem podawał się za Adama Muhla i za kuzyna Gorzeńskich właścicieli majątku i nauczyciela ich synów. Próby przedostania się do Królestwa nie przyniosły rezultatu ze względu na zmniejszający się opór Polaków. Po powrocie do Śmiełowa pozostał tu około 3 tygodni. W tym czasie dotarła do niego wiadomość o kapitulacji Warszawy, która nastąpiła 7 września. Wiąże się z tym opowieść o drzewku, które posadził w ogrodzie, wygłaszając przy tym sentencję o odrodzeniu. Drzewo to znane jako „dąb Mickiewicza” rosło do lat 20 – tych XX wieku.

Przebywając w Śmiełowie Mickiewicz odwiedził pobliski Żerków, Brzóstków i Dębno. Odnotowano tu zaintersowanie Wieszcza pielęgnowanymi tu obyczajami. Opowieści o kawiarce, Jankielu czypolowaniach łączono później z odpowiednimi fragmentami z „Pana Tadeusza”.

Sam majątek w Smiełowie zmienił swoich właścicieli.

W czasie wojny Śmiełów zajęli Niemcy. Po wojnie majątek ograbiono i splądrowano. Mieściła się tu również szkoła oraz mieszkania pracownicze. Przeprowadzono w latach 1970- 1975 remont z zamiarem zaadoptowania pomieszczeń na sale wystawowe.

Dnia 27. 07. 1975 roku Otwarto tutaj Muzeum Adama Mickiewicza jako filia Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Do muzeum należy również park, który szczególnie prezentuje się wiosną.

Więcej informacji o tym wyjątkowym, mieszczącym się w tej malowniczej okolicy miejscu znajdziecie na stronie muzeum.

Kolejne posty z cyklu  „Podróże z literaturą”  zostaną umieszczone w zakładce NAUKA ZDALNA