Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

KONKURS dla uczniów klas 6,7,8

NOBLIŚCI W LITERATURZE

  1. Wymień z imiona i nazwiska wszystkich polskich noblistów w dziedzinie literatury.
  2. Podaj tytuł jednego utworu noblisty.
  3. Które z dzieł noblistów wywarło na Tobie największe wrażenie i dlaczego?
  4. Czy uważasz, że praca pisarza jest zajęciem dochodowym?

Odpowiedzi należy przesłać do dnia 6. 04 do p. Kisiel oraz p.Dąbrowskiej na adres: dabrowska74@onet.pl