Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Konkurs językowy

23 listopada odbył się konkurs językowy, w którym uczestniczyli uczniowie klas 4-8. Prezentujemy wyniki i  gratulujemy zwycięzcom.

Grupa 1
1. Milena Chrzanowska IV b
2. Jan Drobiec IV b
3. Alicja Kowalska IV b i Lena Golema IV b

Grupa 2
1. Piotr Szikorowski V a
2. Anna Lewandowska V b
3. Alicja Mińkowska V a

Grupa 3
1. Nadia Haberska VI a i Maya Bagińska V a
2. Mateusz Trzciński VI b

Grupa 4
1. Izabela Ilczyszyn VIII b i Krzyszof Kochanowski VI a

Nauczyciele języka angielskiego