Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Liga zadaniowa z fizyki

Zapraszam do rozwiązywania 3 serii zadań

 Zadania jak w każdym miesiącu znajdują się na tablicy przy pracowni fizycznej ( sala nr 5). Do rywalizacji zapraszam uczniów kl. VII i VIII . Wyniki serii  1 i 2  znajdują się u opiekuna konkursu.

 Zapraszam do rywalizacji.

                                     Małgorzata Cichocka