Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Muzyczne wyobrażenia

Mamy piękną słoneczną porę roku, jaką jest wiosna.
W ramach zajęć świetlicowych przesłuchajmy dzieło Antonio Vivaldiego z cyklu „Cztery pory roku” – „WIOSNA” -> Kliknijcie w link -> https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI.
Narysujcie na kartce A4 wszystko to co sobie wyobrażacie słuchając tego pięknego utworu. Prześlijcie swoje prace na adres: sarah891@wp.pl podzielcie się z nami swoją wyobraźnią.

S.Wesołowska