Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Nauczanie w klasach I-III od 26 kwietnia

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję,
że od dnia 26 kwietnia do odwołania w klasach I – III nauczanie będzie prowadzone w formie hybrydowej. Klasy IV-VIII będą w dalszym ciągu nauczane w formie zdalnej.
Od poniedziałku do środy do szkoły będą uczęszczały klasy Ia, Ib i IIb, natomiast klasy IIa, IIIa, IIIb i IIIc będą nauczane w formie zdalnej.
W czwartek i piątek nauczanie stacjonarne będzie prowadzone w klasach IIa, IIIa, IIIb i IIIc, a nauczaniem zdalnym będą objęci uczniowie klas I i IIb.
We wszystkich dniach będzie czynna stołówka i świetlica szkolna w godzinach 7.00-16.00.
Uczniowie,  którzy w danych dniach będą nauczani stacjonarnie, będą korzystali z obiadów i dożywiania.
W dniach 4-8 maja, zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, uczniowie będą korzystać z dodatkowych dni wolnych w nauce – szkoła będzie nieczynna.
Jeśli rząd przedłuży nauczanie hybrydowe, w kolejnym tygodniu uczniowie będą uczęszczali do szkoły w sposób odwrotny.
W szkole w dalszym ciągu będzie panował reżim sanitarny, tj. obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, pomiar temperatury, noszenie maseczek ochronnych w częściach wspólnych szkoły (poza klasami lekcyjnymi).
Bardzo proszę o nie puszczanie do szkoły dzieci z objawami choroby czy infekcji, oraz wyposażenie ich w maseczki ochronne.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły – mgr Maciej Wzięch