Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Nauczanie zdalne w kl I-III

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z pojawiającymi się kolejnymi pozytywnymi wynikami testu COVID-19 wśród uczniów i pracowników szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii PSSE w Aleksandrowie Kuj. i zgody Burmistrza Ciechocinka na zawieszenie zajęć informuję że:
w dniach 15-19 marca nauczanie w klasach I-III będzie odbywało się w formie nauczania na odległość,
za pomocą platformy Office 365 – MTeams, jak to miało miejsce w od 8 listopada 2020 roku.
Zawieszone zostają stacjonarne zajęcia w świetlicy, zajęcia specjalistyczne będą prowadzone w sposób zdalny, nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna.
Zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone stacjonarnie w terminach uzgodnionych z rodzicami, dyżury będą pełnili pedagodzy szkolni, psycholog i biblioteka szkolna.