Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Niesiemy pomoc

W dniach 24.02-04.03. 2022 Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. Uczniowie z rodzicami i nauczyciele ofiarnie włączyli się w prowadzoną akcję. Przez cały tydzień wolontariusze SKC segregowali, porządkowali i przenosili zebrane dary, których zgromadzono bardzo wiele. Właściwa pomoc docierała dla potrzebujących osób z Ukrainy, przebywających na terenie Ciechocinka już w trakcie trwania zbiórki. Za zgodą Centrum Caritas diecezji włocławskiej zgromadzone w szkole dary zostaną rozdysponowane między uchodźcami w naszym mieście. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazując ogromne serce włączyli się w dzieło pomocy i okazali solidarność z Ukrainą.