Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Od 22 marca nauka zdalna we wszystkich klasach – funkcjonowanie szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W związku z zapowiedzią Ministra Zdrowia z 17 marca informuję, że od 22 marca do 9 kwietnia we wszystkich klasach szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauka będzie realizowana wyłącznie zdalnie.
W związku z powyższym w tym okresie:

  • we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku prowadzone jest nauczanie na odległość w formie zdalnej przy użyciu platformy Office 365 – Teams zgodnie z dotychczasowym planem lekcyjnym.
  • czas trwania lekcji w klasach IV-VIII wynosi 45 minut, za wyjątkiem wf, techniki, muzyki, plastyki, religii, które trwają 30 minut – ostatnie 5-10 minut lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów celem odpowiedzi na pytania, udzielenia wyjaśnień.
  • w klasach I-III czas trwania lekcji wynosi 30 minut. Codziennie jedna z lekcji edukacji wczesnoszkolnej jest przeniesiona na godzinę popołudniową celem przypomnienia treści
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, logopedyczne są prowadzone w formie zdalnej przy użyciu platformy Office 365 – Teams
  • zajęcia i konsultacje z psychologiem są prowadzone  w formie dyżurów stacjonarnych w szkole we wtorki i czwartki w godzinach 10-14,  z pedagogami od wtorku do piątku w godzinach 10-14, a w formie zdalnej za pomocą MTeams lub konsultacji telefonicznych (54 283 4471) w ciągu całego tygodnia.
  • stacjonarne dyżury biblioteki prowadzone są w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.30-13.00 oraz zdalnie w ciągu tygodnia przez MTeams (zespół nauczyciele) lub telefonicznie (54 283 4471)