Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Pierwszoklasista na Hali Sportowej, czyli wychowanie fizyczne w SP3

Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 3.

Dla pierwszoklasisty sport to znacznie więcej niż tylko wysiłek.   Dzięki zabawom i grom zespołowym dziecko uczy się nawiązywania relacji społecznych, funkcjonowania w grupie i samokontroli. Uczniowie poznają na zajęciach sportowych własne możliwości, poznają też ograniczenia, co jest trudnym, ale ważnym elementem rozwoju.  Dodatkowo osiąganie celów stawianych na lekcji wychowania fizycznego  ma wymierny wpływ na budowanie poczucia własnej wartości.

P. Komosiński