Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 37

KDBS  F/Ciechocinek

Numer konta: 08 9550 0003 2260 0090 0012 0001

Tytuł wpłaty: Rada Rodziców od klasy  ………

Skip to content