Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Spotkanie organizacyjne dla uczniów klas 1

We czwartek, 26 sierpnia o godz. 15.30 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie uczniów klas 1.

Zapraszamy uczniów i rodziców w celu obejrzenia szkoły, spotkania z dyrekcją i wychowawcami klas oraz zapoznaniem się z ofertą edukacyjną szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły — mgr Maciej Wzięch