Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Spotkanie z psychologiem w klasie V b

15 marca w klasie V b odbyło się  spotkanie z psychologiem Panią Mariettą Helm. Uczniowie na lekcji opracowywali zasady „ Jak postępować w sytuacjach trudnych ?”. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem wypełniali karty pracy i pracowali w grupach. Wspólnie opracowali 

„ Zasady postępowania w sytuacjach trudnych”

W razie potrzeby można zadzwonić nabezpłatną  infolinię  800 12 12 12 i opowiedzieć o swoim problemie.   

M.Cichocka