Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Święto Konstytucji 3 maja

tn_20160429_105922225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy uroczystą akademią.
3 maja 1791 rokuco właściwie się tego dnia zmieniło ?
Otóż: zmieniła się Rzeczpospolita. Zyskiwała nowe organa władzy i nowe prawa.

Co więcej, zyskiwała „nowych” obywateli, w majowej ustawie narodem nazwano bowiem nie tylko szlachtę, lecz również mieszczan i chłopów.

Państwo stawało się monarchią konstytucyjną. Miało być rządzone sprawniej i nowocześniej.
W tym celu zniesiono wolną elekcję, konfederacje i liberum veto.
Władzę wykonawczą powierzono instytucji zwanej Strażą Praw, która była czymś w rodzaju ówczesnego rządu, natomiast władzę ustawodawczą nadal sprawować miał sejm.

Znaczne uprawnienia nadano mieszczanom, włączając do konstytucji prawo o miastach.
Znacznie zwiększono liczebność wojska.

Wybitny brytyjski historyk, Norman Davies , w głośnej książce „Człowiek, Boże igrzysko napisał”:
Rozbiór Polski, którego dokonano w trzech etapach w latach 1772, 1793 i 1795, był wydarzeniem bezprecedensowym w nowożytnych dziejach Europy. Nie zdarzył się wcześniej  przypadek, aby rozmyślnie i z zimną krwią unicestwiono jedno z historycznych państw Europy.

Konstytucja 3 Maja dawała Polakom nadzieję, na zmianę tej tragicznej sytuacji.

Akademia była szansą dla uczniów na przypomnienie wydarzeń z drugiej połowy XVIII wieku.

W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy 2a, 2b, 2c oraz 1c przygotowani przez nauczycieli historii: Iwonę Ogrodowską i Aleksandrę Gawinecką.

Amelia Bogusławska, Agata Szymańska, Kinga Bajda, Anna Przydatek, Julia Rybczyńska,  Matylda Pietrzykowska, Łukasz Niedziałkowski, Marcel Matyjanowski, Albert Zaborowski, Maksymilian Mrówczyński.

tn_20160429_110006 tn_20160429_110747 tn_20160429_110831 tn_20160429_105931 tn_20160429_110751