Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Wolność i niepodległość

Czy potrafimy wyobrazić sobie życie bez wolności ? Wielu z nas zapewne nie. Dnia 24 października 1795r. doszło do trzeciego rozbioru Polski.

Trzy państwa zaborcze: Rosja , Prusy i Austria wymazały Polskę z mapy Europy.
Nasi przodkowie stracili wolność, ale nie utracili nadziei. Wiarę w niepodległość odzyskali 1807, kiedy za sprawą Napoleona utworzono Księstwo Warszawskie.
Istniało ono do 1815r. Wtedy zaborcy ponownie zajęli ziemie polskie. Polacy nigdy nie poddawali się prześladowaniom zaborców.

Marzyli o wolnym państwie.
Świadczą o tym na przykład dwa powstania narodowo-wyzwoleńcze: listopadowe w 1830r. oraz styczniowe w 1863r.
Zaborcy krwawo je stłumili. Wiarę, w długo oczekiwaną niepodległość Polacy, zaczęli odzyskiwać w 1914r., kiedy wojnę między sobą rozpoczęli zaborcy.
W 1916r. został podpisany akt, który gwarantował powstanie w bliżej nieokreślonym czasie Królestwa Polskiego. W czasie wojny z inicjatywy Józefa Piłsudskiego utworzono legiony.

Dnia 11 listopada 1918r. zakończyła się pierwsza wojna światowa. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową J. Piłsudskiemu. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.

Na pamiątkę tego dnia właśnie 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Zastanówmy się jak wielką wartość mają słowa wolność i niepodległość?

P.Pietrzak