Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Szkolny poliglota – Wojtek Gawinecki

Wojtek Gawinecki, uczeń kl. II c został ponownie laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora Oświaty. W minionym roku szkolnym odniósł sukces w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka angielskiego do którego przygotowała go Pani Aleksandra Gawinecka. W tym roku  uzyskał tytuł laureata  konkursu z języka niemieckiego. Eliminacje Wojewódzkie odbyły się w dniu 12 marca. Wcześniej Wojtek wytrwale doskonalił swoje umiejętności i często do późnych godzin popołudniowych rozwiązywał skomplikowane zadania pod opieką nauczycielki Joanny Moneta.  Sukces Wojtka ucieszył całą społeczność gimnazjum, bo w tym roku Kurator Oświaty bardzo podwyższył wymagania i tytuł laureata mógł zdobyć uczeń, który uzyskał  wynik z części pisemnej i ustnej 90 %. W całym województwie tylko 26 uczniów uzyskało taki wynik. Wśród nich jest nasz uczeń.

Jesteśmy dumni!!!
Gratulujemy Wojtkowi i jego opiekunce dydaktycznej p. Joannie Moneta