Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

To był bal…

Uroczystym polonezem, gimnazjaliści i ósmoklasiści, rozpoczęli 7 czerwca 2019 roku bal na zakończenie nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Nad przygotowaniem tańca przez wiele dniu czuwała Pani Paulina Mrówczyńska. Wśród zaproszonych gości byli: Przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka P. Jerzy Sobierajski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki P. Dariusz Szadłowski oraz Przewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły P. Paweł Rosiński.
W tej uroczystości towarzyszyli uczniom ich rodzice, dyrekcja i grono pedagogiczne. Wszyscy wspaniale bawili się przy dźwiękach muzyki i uwieczniali te chwile na fotografiach. Nie zabrakło również pysznego tortu oraz łez wzruszenia że, coś się kończy a coś się zaczyna…

Uczniowie SU