Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Uwaga dot. rekolekcji

Na podstawie opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku informuję, że zawieszam zaplanowane w planie pracy szkoły na rok 2019/20 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie odwołanych rekolekcji wielkopostnych 30.03-01.04.2020 r. oraz informuję, że lekcje w tych dniach będą prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dyrektor Szkoły
Maciej Wzięch