Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Warsztaty fizyczne w świetlicy dla kl. I – III

W świetlicy dla uczniów klas I- III odbyły się warsztaty fizyczne z Elektrostatyki. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki fizyki p. Małgorzaty Cichockiej z wielkim zaangażowaniem elektryzowali laski ebonitowe i szklane oraz balony, aby uzyskać na nich jak największy ładunek elektrostatyczny. Potem naelektryzowane ciała przyciągały inne mniejsze ciała. Przy poznawaniu zasad elektrostatyki było dużo zabawy i radości.
Podsumowaniem zajęć było poznanie budowy i działania elektroskopu i maszyny elektrostatycznej. Dzieci z wielkim zaciekawieniem obserwowały powstawanie ładunku w maszynie i jego przeskok w postaci „piorunka”, bo tak nazwały wyładowanie elektrostatyczne.
Z niecierpliwością oczekują kolejnych zajęć.

                                                                                                          Małgorzata Cichocka